Kamini Kaushal

Kamini Kaushal

Birthplace: New Delhi