John Wray

John Wray

Birthplace: Philadelphia, Pennsylvania, USA

DIED:

April 05, 1940