Jiang Wu

Jiang Wu
Born: November 4, 1967

Birthplace: Tangshan, Hebei, China