Hideki Saijo

Hideki Saijo

Birthplace: Higashi-ku, Hiroshima