Gotaro Tsunashima

Gotaro Tsunashima

Birthplace: Tokyo