Gloria Swanson

Gloria Swanson

Birthplace: Chicago, Illinois, USA

DIED:

April 04, 1983