Gabe Fazio

Biography

Gabe Fazio was born as Gabriel Fazio. He is an actor and writer.