Frederick Ashton

Frederick Ashton

Birthplace: Guayaquil, Ecuador