Fan Bingbing

Fan Bingbing

BORN:

September 16, 1981 in Qingdao, Shandong.