Etsuko Shihomi

Etsuko Shihomi

Birthplace: Okayama