Elli Medeiros

Elli Medeiros

Birthplace: Montevideo