Eiko Miyoshi

Eiko Miyoshi

Birthplace: Jinb?ch?, Tokyo

DIED:

July 28, 1963