Delia Ephron

Delia Ephron

Birthplace: New York City, New York, USA