Cynthia Gibb

Cynthia Gibb

BORN:

December 14, 1963 in Bennington, Vermont