Chiu Chi Ling

Chiu Chi Ling

Birthplace: Hong Kong