Chien-lien Wu

Chien-lien Wu

Birthplace: Yuanchang, Yunlin