Chen Shi-Zheng

Chen Shi-Zheng

Birthplace: Changsha