Chang Chen

Chang Chen

Birthplace: Taipei, Taiwan