Basil Rathbone

Basil Rathbone

BORN:

in Johannesburg