Barbara Brylska

Barbara Brylska

Birthplace: Skotniki, Greater Poland Voivodeship