Atsuro Watabe

Atsuro Watabe

Birthplace: Shinjuku