Atsuko Asano

Atsuko Asano
Wikipedia

Birthplace: Adachi