Arturo Ripstein

Arturo Ripstein

Birthplace: Mexico City - Mexico