Anurag Kashyap

Anurag Kashyap

Birthplace: Gorakhpur, Uttar Pradesh, India