Aliki Georgouli

Aliki Georgouli

Birthplace: Athens