Alexander Dovzhenko

Alexander Dovzhenko

Birthplace: Sosnytsia