Akshaye Khanna

Akshaye Khanna

Birthplace: Mumbai, Maharashtra, India