Abhishek Bachchan

Abhishek Bachchan

BORN:

February 5, 1976 in Mumbai, Maharashtra, India