``` Mon, Aug 1, 2011

Mon, Aug 1, 2011

Dana Delany; author Danielle Steel; Lady Gaga performs.