``` Yunagi City, Sakura Country (Yunagi no machi sakura no kuni)
Yunagi City, Sakura Country (Yunagi no machi sakura no kuni)

Movie Times for Seattle