Century Downtown Plaza 7

445 Downtown Plaza Sacramento, CA 95814

800.FAN.DANG 921#

7 Screens