``` On Borrowed Time (Pahiram Ng Isang Umaga) Movie Reviews

On Borrowed Time (Pahiram Ng Isang Umaga)

Released January 1, 1989

"

On Borrowed Time (Pahiram ng isang umaga) Movie Reviews

Share your thoughts. We appreciate it!

Write Review