``` Yash Chopra
Yash Chopra

Yash Chopra

BORN:

in Lahore, British India