``` A. R. Rahman
A. R. Rahman

A. R. Rahman

BORN:

January 6, 1966 in Chennai, Tamil Nadu, India