Eijirô Hisaita and Akira Kurosawa

Eijirô Hisaita and Akira Kurosawa

BORN: